Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Célcsoport: Munkavállalók

ikonTalálat szűkítése

?

Találat szűkítése

  Rendezési lehetőségek :
  • Üdülés

   2018. január 5., péntek - Ügyintézés

   Az olvasók megismerhetik az üdülési csekk felhasználhatóságát, az üdülési támogatások rendszerét és képet kaphatnak a magánszállásokról.

  • Munkaviszony megszűnése

   2017. szeptember 20., szerda - Ügyintézés

   A munkaviszony megszűnése automatikusan bekövetkezik a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével vagy a határozott idő lejártával. A blokkban megtudhatjuk, hogy milyen eljárást kell követni a munkaviszony megszűnésekor, milyen szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésekor, mikor beszélhetünk a munkaviszony jogellenes megszüntetéséről, vagy mit jelent felmentés a munkavégzés alól. A témában kiderül, melyek a végkielégítésre való jogosultság feltételei, mennyi lehet annak maximális összege.

  • Munkajogi felelősség

   2017. szeptember 4., hétfő - Ügyintézés

   A munkaviszonyból fakadó kötelezettségek megszegésének következményei kapcsán kitérünk a leltárhiányért való felelősségre, a munkavállalók együttes károkozására és a munkavállaló kártérítési felelősségére.

  • Munkavállalók jogai és kötelezettségei

   2017. szeptember 4., hétfő - Ügyintézés

   A munkavállalót munkavégzése során különböző jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Ebben a témakörben a jogokon és kötelezettségeken túl taglaljuk a munkavégzés szabályait és szó esik a munkavédelemről is.

  • Cég működése, átalakulása

   2017. augusztus 22., kedd - Ügyintézés

   Kitérünk a gazdasági társaságok egyesülésére és szétválására, a tagváltozás szabályaira és a társasági tagsági jogok eladására is.

  • Cég megszűnése

   2017. július 26., szerda - Ügyintézés

   Bemutatjuk a gazdasági társaságok megszűnését és részletezzük a végelszámolás, felszámolási eljárás fogalmát, szabályait is.

  • Cég alapítása

   2017. június 19., hétfő - Ügyintézés

   Bemutatjuk, miként lehet a különféle típusú vállalkozásokat megalapítani, valamint hogyan működik az elektronikus cégeljárás.

  • Munkavégzés, munkaviszony

   2017. április 4., kedd - Ügyintézés

   Ebben a blokkban a munkaviszony kezdetét és időtartamát tárgyaljuk, majd azt követően a munkavégzés kapcsán felmerülő fogalmakat, mint például a munkaidő-munkarend, pihenőidő-pihenőnapok, a rendkívüli munkavégzés, a munkavégzés alóli mentesülés és a készenlét szabályait. Továbbá írunk a másodállásról és a mellékfoglalkozásról is.

  • Munkabér

   2017. március 3., péntek - Ügyintézés

   A munkabér kapcsán annak formáiról (személyi alapbér, átlagkereset, minimálbér, időbér, teljesítménybér és a garantált bér) írunk. Szólunk a munkabér kifizetésének szabályairól - levonások a munkabérből - a bérpótlékokról és a téves kifizetés visszakövetelhetőségéről. Itt kapunk választ a prémium és jutalom, valamint a távolléti díj és állásidő kapcsán felmerülő kérdésekre is.

  • Munkavállalói érdekképviselet

   2017. február 22., szerda - Ügyintézés

   A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében törvény szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti szervezeteinek kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét, illetve a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.

  Listanézet beállítása