Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Célcsoport: Szülők/család

ikonTalálat szűkítése

?

Találat szűkítése

  Rendezési lehetőségek :
  • Gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatások

   2019. március 1., péntek - Ügyintézés

   A gyermekvédelem elsődleges szempontja, hogy a gyermek minden olyan támogatást (mind szellemi, erkölcsi, mind pedig anyagi oldalon) megkapjon, amely egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. Itt tárgyaljuk a terhességi-gyermekágyi segély, a családi pótlék a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermekgondozási segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósításának feltételeit valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának szabályait.

  • Gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatások

   2019. március 1., péntek - Ügyintézés

   A gyermekvédelem elsődleges szempontja, hogy a gyermek minden olyan támogatást (mind szellemi, erkölcsi, mind pedig anyagi oldalon) megkapjon, amely egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. Itt tárgyaljuk a terhességi-gyermekágyi segély, a családi pótlék a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermekgondozási segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósításának feltételeit valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának szabályait.

  • Anyakönyvek

   2019. január 31., csütörtök - Ügyintézés

   Az általános szabályok után az egyes anyakönyvi kivonatokra vonatkozó eljárásokat mutatjuk be. A születési anyakönyv a születés tényét bizonyító okirat. Írásunkból kiderül, kik kötelesek a születés bejelentésére, mit tartalmaz a születési anyakönyvi kivonat, valamint melyek az eljárás lefolytatására jogosult hatóságok. Ugyanezen rendszer szerint mutatjuk be a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos eljárási kérdéseket, továbbá foglalkozunk a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezésével is.

  • Gondnokság és gyámság

   2018. október 9., kedd - Ügyintézés

   A gondnokság a cselekvőképességhez szorosan kapcsolódó, mintegy azt pótló jogintézmény, amely röviden arra szolgál, hogy az ügyei vitelében akadályozott személy érdekei ne sérüljenek. Részletesen leírjuk a gondnokság fajtáit, a gondnokrendelés szabályait, eljárását. A gyámság a szülői felügyelet hiányát pótló intézmény. Szó lesz a gyámrendelés szabályairól, valamint a gyám jogairól és kötelezettségeiről.

  • Örökbefogadás

   2018. szeptember 11., kedd - Ügyintézés

   A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

  • Ifjúságvédelem

   2018. szeptember 11., kedd - Ügyintézés

   Az ifjúságvédelem témakörön belül a fiatal felnőttek utógondozásáról, otthonteremtési támogatásuk lehetőségeiről, valamint a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről olvashatnak.

  • Gyermekvédelem

   2018. szeptember 11., kedd - Ügyintézés

   A gyermekvédelem elsődleges rendeltetése, hogy a gyermek megfelelő családban nőhessen fel - mentesülve minden veszélyeztető körülménytől -, valamint a szülő gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. Ennek kapcsán szó lesz a gyermekek védelembe vételéről, a családi pótléknek természetben való nyújtásának elrendeléséről, az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről, a megelőző pártfogásáról, az ideiglenes hatályú elhelyezéséről, a családba fogadásáról és a nevelésbe vételéről.

   Válasszon ügyleírást:

   Gyermekek védelembe vétele, a családi pótlék természetben történő nyújtásának elrendelése, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése

   Gyermekek megelőző pártfogása

   Gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése

   Gyermekek családba fogadása

   Gyermekek nevelésbe vétele

  • Gyermekek napközbeni felügyelete (Bölcsőde, óvoda)

   2018. szeptember 11., kedd - Ügyintézés

   A bölcsőde legfontosabb feladata, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegítse testi-szellemi fejlődésüket. Az óvoda, mint közoktatási intézmény a napközbeni ellátás mellett a gyerekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését is szolgálja. Az óvodai nevelés a közoktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka első szakasza, fontos célja a gyermek személyiségének fejlesztése. Az oldalakon részletezzük a bölcsődei, óvodai elhelyezés, ellátás feltételeit, szólunk továbbá az iskolai és a családi napköziről, a házi gyermekfelügyeletről is.

  • Házasság felbontásának járulékos kérdései

   2018. augusztus 10., péntek - Ügyintézés

   A házasfeleknek életkörülményeiktől függően számos kérdésről kell dönteniük, például a gyermekelhelyezésről, gyermektartásról, a kapcsolattartásról, a házastárs tartásáról a közös lakás használatáról.

  • Névviselés

   2018. augusztus 10., péntek - Ügyintézés

   A név, a névviselés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy alkalmas arra, hogy a név viselőjét azonosítsa, megkülönböztesse, elválassza a társadalom többi tagjától, és kifejezze a családhoz való tartozást. Itt olvashatnak az újszülött anyakönyvezéséről, a gyermek névviseléséről és anyakönyvezéséről. Különbséget teszünk a születési és a házassági név (bejegyzett élettársak neve) között és írunk a névváltoztatás feltételeiről is.

  Listanézet beállítása