Nagycsaládosok Személygépkocsi-szerzési támogatása a 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet alapján

A kedvezmény célja, a nagycsaládosok személygépkocsihoz való hozzájutásának támogatása az állam részéről.

Kulcsszavak: család,gyermek,Nagycsaládos,személygépkocsi,szerzési,támogatás,autó,kocsi,jármű

Aki legalább három vagy több gyermekre jogosult családi pótlékra

Kérelemet , valamint a csatolandó magánokirat kitölteni,  aláírni.

A határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést vagy lízingszerződést megkötni.

Kérelem, 1.2. számú melléklet, személyazonosságot igazoló dokumentum elsősorban jogosítvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály Személygépkocsi-szerzési Támogatást Megállapító Osztályk

A Kormány 45/2019. (III.12.) Kormányrendelete a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról.

NYUFIG_ESZF