Kemping üzemeltetése

A kemping üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.

Kulcsszavak: szálláshely, szálláshely- szolgáltatás, kemping, jegyző, engedélyezés, vállalkozás, tevékenység, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles,

Azon személyek, akik kempinget, mint szálláshely szolgáltatásként szeretnének üzemeltetni.

Kemping szálláshely-üzemeltetési tevékenység engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz.

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az illeték mértéke 3 ezer forint.

Az illetékes települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi jegyző.

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal.

Kempingszolgáltatást olyan területen lehet nyújtani, amely bekerített és pormentes, ahol a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.

A kempingben - legalább segélyhívó - telefonnak kell a vendégek rendelkezésére állnia.

Egy területegység átlagos nagyságának el kell érnie a 40 négyzetmétert.

A kempingben nemenként elkülönített

rendelkezésre kell állnia.

A kempingben a vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhelyet kell kialakítani.

A kempingben olyan hulladékgyűjtőket kell elhelyezni, amelyek rendszeres ürítése, illetve kezelése megoldott.

A tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokkokat minden 250 fő után külön kell biztosítani, úgy, hogy egy területegységre átlagosan 2,5 fővel kell számolni. Ha azonban a kemping területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak. Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban e szolgáltatásokat fűtött helyiségben kell biztosítani.

A kempingben 24 órás recepciót vagy portaszolgálatot kell biztosítani. A közös helyiségeket és a kemping közterületeit naponként takarítani kell.

A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.