Adatszolgáltatás (szerződésellenőrzés) - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához a szerződés-ellenőrzési eljárásokban megküldött tényállás tisztázó végzésekre, valamint az egyéb tájékoztatáskérésekre tekintettel csatolt nyilatkozatok,dokumentumok, ide értve a súlyos szerződésszegés bejelentését követően a Hatóság részére megküldendő dokumentumokat, nyilatkozatokat is.

Kulcsszavak: Szerződésellenőrzés

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződés-ellenőrzési eljárás során adatszolgáltatással  kapcsolatos beadványokat a Szerződés-ellenőrzési Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

Az ÁNYK Cégkapun keresztül történő beküldéséhez szükséges az ÁNYK keretprogram telepítése.Tekintettel arra, hogy az ÁNYK űrlapok  tartalma változhat, szükséges a korábban telepített űrlapok folyamatos frissítése. Javasoljuk, hogy az ÁNYK-ban megküldésre kerülő iratok maximális terjedelme ne haladja meg a 100 Mb-ot, függetlenül attól , hogy a csatolmány 1 vagy több fájlt tartalmaz. Az űrlap elérése az "Új nyomtatvány megnyitása"-val történik. A leggördülő fülek segítségével teljesíthető a beküldésre szánt és formailag, tartalmilag megfelelő űrlap kitöltése. A hatósági ügy iktatószámának megjelölése minden esetben kötelező, valamint javasolt a könnyebb beazonosíthatóság érdekében kisérőlevél csatolása.

ÁNYK űrlap: KHSZEF_adatszolg.jar

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG