Kecskemét - Optikai és hírközlési hálózatok létesítésével kapcsolatos ügyintézés

Optikai és hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadása, önkormányzati tulajdonú területek érintettsége esetén.

Kulcsszavak: optika, hírközlés, GPON, tulajdonosi hozzájárulás

Szolgáltatók, tervezők, kivitelezők.

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincs

Hozzájárulás nélkül a kivitelezési munka nem kezdhető meg.

Ügyintézés: 30 nap (amennyiben a közútkezelői hozzájárulást egyidejűleg kérik meg, az ügyintézési idő 21 nappal meghosszabbodik, tekintettel a társosztály ügyintézési határidejére)

Eljárási díj nincsen, azonban a hálózat tulajdonosának kártalanítást kell fizetnie az elhelyezett közművek biztonsági övezetéhez igazodóan.

A kártalanítás mértéke az alábbiak szerint alakul:

belterületen kiskörúton belül: 1250,- Ft+áfa/m2

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Nincs.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kecskemét Település