A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jog alapján Ön a bűnügyi nyilvántartó szervtől tájékoztatást kérhet a szerv által a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt  saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá szükség esetén kérheti adatainak módosítását, törlését.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról való tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

Kulcsszavak: erkölcsi tájékoztatás, erkölcsi, bűnügyi adatok, bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatok, tárolt adatok, bűnügyi nyilvántartásban tárolt saját adatok

A saját adatairól való tájékoztatás iránti kérelem, valamint az azokra vonatkozó módosítási és törlési kérelem bármely természetes személy által előterjeszthető állampolgárságtól és lakcímtől függetlenül.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton az kezdeményezheti, aki rendelkezik

A kérelmet postai úton, vagy elektronikusan lehet előterjeszteni.

A bűnügyi nyilvántartó szerv írásos tájékoztatását a kérelmező részére és belföldi kézbesítési címére postán kézbesíti, illetve az elektronikusan előterjesztett kérelmekre a választ elektronikus úton, a kérelmező  tárhelyére küldi meg.

Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 25 nap.

Az eljárás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.  

EKTFO