Kecskemét - közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez

Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

Kulcsszavak: útcsatlakozás, kapubejáró

Bármely személy

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: e-papíron

Magánszemélyek esetén: postai úton, személyesen, e-papíron

Kérelem előterjesztésétől számított 21 nap, mely egy esetben 21 nappal meghosszabbítható.

Kérelem, melynek az alábbiakat tartalmaznia kell:

1. Az igénybevétel helye, célja,

 2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):

 3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)

 4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja

 5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe, telefonszáma

 6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe

7. Melléklet

– az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban,

– a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajza 3 példányban,

– az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelemi Főosztály Útügyi Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet

Kecskemét Település