Igazolás hatósági jóváhagyás alóli mentességről föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés vonatkozásában

A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

Kulcsszavak: földhivatal, föld, földtulajdon

bármely természetes személy

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtani a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz, amelyhez csatolni szükséges a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés másolatát.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő: sommás eljárásban 8 nap, a kérelem személyesen történő benyújtása esetén 24 óra

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés másolata.

díjmentes

A föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

közigazgatási per

A kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható. A hivatalok elérhetőségéről és ügyfélfogadásáról a http://www.foldhivatal.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalt szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36. § (2) bekezdése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.344748

BFKH FTFF