Pécs - Személyi térítési díj vitatása, méltányosságból történő csökkentése vagy elengedése

Az önkormányzati fenntartású ápolást - gondozást nyújtó (idősek otthona), és a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosító intézményekben, amennyiben a kötelezett - az intézményvezető által megállapított - személyi térítési díjat vitatja, Pécs Megyei jogú Város Önkormányzatához fordulhat.

Az alábbi esetekben a helyi rendelet méltányosság gyakorlására nem ad lehetőséget:

Kulcsszavak: térítési díj, díjkedvezmény, étkeztetés, idősek otthona, bölcsőde, méltányosság, csökkentés, elengedés, fellebbezés, értesítés

A személyi térítési díj fizetésére kötelezett.

 

A kérelmet a jövedelemigazolásokkal és az intézményvezető javaslatával együtt a Szociális Központhoz kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

Postai igénylés esetén:

 

Személyes megjelenés esetén:

A jövedelemigazolást az alábbiak szerint kell benyújtani:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály III. számú Területi Szociális Központ (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.).

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztálya III. sz. Területi Szociális Központjához lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Pécs Település