WMA - A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal(WMA) megkötött kártalanítási szerződésekhez kapcsolódó ügyfél megkeresések – az ár és belvízvédelmi kártalanítás céljából

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal kötött kártalanítási szerződéshez, jelenleg az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzathoz (ÁBVK) kapcsolódó ügyintézés: - Adatváltozás bejelentése (név, lakcím, szerződés tárgyát képező ingatlan állapotában és értékében, illetve a tulajdoni hányadában bekövetkezett változások), - káresemény bejelentés és azzal kapcsolatos ügyintézés, - díjfizetéssel kapcsolatos megkeresések (információkérés, befizetett díjtöbblet, visszaigénylés vagy afeletti rendelkezés).

Kulcsszavak: WMA szerződés, ár- és belvíz, díjfizetés, kárigény, káresemény, egyéb

Kártalanítási szerződéssel rendelkezők

Kérjük, töltse ki az elektronikus űrlapot. Először az előlapot kell kitölteni és amennyiben képviseletre jogosult, vagy meghatalmazott, kérnénk a képviseletre jogosultság, vagy a meghatalmazás dokumentumát is csatolni. A következő fejezetben a főlapot kell kitölteni és a kitöltést követően a megkeresés tárgyához kapcsolódó dokumentumokat is csatolni kell (pl. tulajdoni lap).

Az űrlap beküldésére kattintva küldi el a kitöltött űrlapot. Ha a rendszer az ellenőrzés során hibát jelez, annak kijavítása után kattintson újra az űrlap beküldésére.

Válaszlevelünk tartalmazza majd az ügy iktatószámát, az ügyintéző nevét, elérhetőségét és a további teendőket.

1. Adatváltozást érintő igazoló dokumentumok (pl.: személyigazolvány, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, biztosított ingatlan tulajdoni lap, jogerős hagyatéki végzés).

2. Kártérítési igénybejelentés (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap).

 

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály - Finanszírozási Osztály

Pénzügyminisztérium

Lehetősége van az e-ügyintézés mellett arra is, hogy ügyeit postai úton keresztül intézze. Postai cím: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold utca 4.

Egyéb elérhetőség: tkf@allamkincstar.gov.hu

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

MÁK_TKF