Képzés (VP)

A felhívás célja az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való részvétel keretében.

Kulcsszavak: agrárgazdasági képzések, felkészítő tréningek

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumnak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül.
Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a 4.1 pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. (Ügyfél-azonosítóval való rendelkezés). 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

- közvetlen kedvezményezett: tudásátadási tevékenységet végző szervezet
- képzésen részt vevő közvetett kedvezményezettek: mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, élelmiszer-feldolgozó

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF