Nemesfém tárgyak alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység bejelentése

Amennyiben a kereskedő Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő nemesfém forgalmazásra irányuló alkalmi kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak – ezen belül a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának – az értékesítés helyét és időpontját vagy időtartamát. A hatóság a bejelentés tudomásul vételéről értesíti az Ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

Kulcsszavak: Nemesfém, bejelentés, kereskedelem, alkalmi árusítás

Ügyfél a hatóság nyilvántartásában szereplő és forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) lehet.

Ha a kereskedő a hatóság által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő nemesfém forgalmazásra irányuló alkalmi kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak az értékesítés helyét és időpontját. Az alkalmi árusítás bejelentésére szolgáló elektronikus nyomtatvány http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalról tölthető le.

Az Ügyfél az alkalmi értékesítés helyét és idejét köteles bejelenteni a hatóságnak 5 nappal a kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt.

MKEH033 elektronikus nyomtatvány

Nemesfém tárgyak alkalmi árusításának bejelentése díjmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztálya

MKEH033 elektronikus nyomtatvány

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

BFKH KHENF