Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentés

Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentés.

Kulcsszavak: postai szolgáltatás, bejelentés, kézbesítésre vonatkozó panasz, konkrét küldeményre vonatkozó bejelentés, egyéb

Bármely természetes személy (állampolgárságtól függetlenül).

A postai szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések megtételéhez le kell töltenie az elektronikus ügyfélszolgálati űrlapjainkat, amelyeket számítógépes kitöltés után, személyes Ügyfélkapuja útján, elektronikus formában juttathat el Társaságunk részére.

A közszolgáltatóra vonatkozó válaszadási határidő:

Postai, elektronikus és telefonos ügyintézés, valamint személyes megjelenés esetén a beérkezéstől számított harminc nap.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Panasz a postai küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok_urlapok/elektronikus_urlapok

Általános nyomtatványkitöltő program

- 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról

- 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

MAGYAR POSTA ZRT.