Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása.

 
">

Idegenvezetői tevékenységre vonatkozó szabályok

Üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása.

 

Kulcsszavak: idegenvezető, turisztika, engedély, kereskedelem, szolgáltatás, tevékenység, nyilvántartás, idegenvezetés, szabadidő, turista

A BFKH nyilvános adatként honlapján folyamatosan közzéteszi az idegenvezetői tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók listáját.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Aki idegenvezetői tevékenységet kíván folytatni, az erre irányuló szándékát be kell jelentenie.

A szükséges dokumentumokat elektronikusan kell benyújtani.

Annak, aki az idegenvezetői tevékenységet arra való jogosultság nélkül folytatja, a kereskedelmi hatóság a jogosultság igazolásáig megtiltja az idegenvezetői tevékenység folytatását.

Ha a szolgáltató a nyelvvizsgakövetelmény teljesítése nélkül folytatja tevékenységét, a hatóság a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásáig megtiltja számára az idegenvezetői tevékenységnek az adott nyelven (nyelveken) való folytatását.

 

Ha a szolgáltató a hatóság tilalma ellenére az adott nyelven (nyelveken) továbbra is idegenvezetői tevékenységet folytat a szükséges nyelvismeret (nyelvismeretek) igazolásának hiányában, a hatóság 3 évre megtiltja számára az idegenvezetői tevékenység folytatását, és egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból, továbbá ezzel egyidejűleg rendelkezik az idegenvezetői igazolványának bevonásáról.

Budapest Főváros Kormányhivatala 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Az idegenvezetői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéshez mellékelni kell.

  • az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,
  • az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,
  • az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy igazolvány méretű fényképét (2 db),
  • személyazonosító igazolványának fénymásolatát,
  • magyarországi letelepedést igazoló irát (pl. lakcímkártya másolata).
 

10 ezer forint eljárási illeték, melyet postai sárgacsekken, vagy utalással lehet befizetni.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya.

Budapest Főváros Kormányhivatalaaz általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Az elveszett vagy megrongálódott idegenvezetői igazolvány helyett a hatóság – kérelemre – új igazolványt állít ki. A megrongálódott igazolványt egyidejűleg le kell adni.

Az idegenvezetői tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a szolgáltató köteles a tevékenységéhez kiadott idegenvezetői igazolványt is leadni.

MKEH029 Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és az igazolvány kiadásához

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

NISZ ZRT.