LETI - Érvényesített vagy érvényesítésre váró letiltásokhoz kapcsolódó megkeresések továbbítása KIRA-körben

Ha Ön a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztató ügyintézője, az adóstól vagy a letiltást kibocsátótól érkezett, a foglalkoztatottak Magyar Államkincstár által érvényesített vagy érvényesítésre váró letiltásaihoz kapcsolódó megkereséseket ezen a felületen továbbíthatja a Magyar Államkincstárnak.

Kulcsszavak: KIRA, érvényesített letiltás, letiltást kibocsátó, adós, megkeresés

A Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó foglalkoztatók, illetve azok elektronikus dokumentumok beküldésére jogosult munkatársai.

A foglalkoztatónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/A § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, ideértve a Magyar Államkincstár által érvényesített vagy érvényesítésre váró letiltásokhoz kapcsolódó megkereséseket, azok összesítő jegyzékével együtt kell megküldenie a Magyar Államkincstárnak.

Az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, elektronikusan hitelesítve kell megküldeni elektronikus úton.

A dokumentumokat legkésőbb azok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig kell megküldeni a Magyar Államkincstárnak.

A foglalkoztatóhoz az adóstól vagy a letiltást kibocsátótól érkezett, a foglalkoztatottak Magyar Államkincstár által érvényesített vagy érvényesítésre váró letiltásaihoz kapcsolódó megkeresések.

A Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatóságának illetmény-számfejtési irodája.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

MÁK KIRA