IMI (Belső Piaci Információs Rendszer) megkeresés - Közbeszerzési Hatóság

A hazai ajánlatkérők abban az esetben, ha az általuk indított közbeszerzési eljárás során konkrét kérdés merül fel a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és az e-Certis rendszerben már ellenőrzött egyedi igazolás, dokumentum kapcsán, úgy a Belső Piaci Információs Rendszer (a továbbiakban: IMI) útján az európai uniós ajánlattevő tagállamának megfelelő hatóságaihoz fordulhatnak további tájékoztatás érdekében.

Kulcsszavak: Belső Piaci Információs Rendszer

A Kbt. szerinti ajánlatkérők.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a 321/2015. (IX. 30.) Korm. rendelet III-IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós tagállam illetékes hatóságainak az IMI-rendszeren keresztül. A megkeresést a Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot a megkeresés adatairól. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami hatóság válaszát a Közbeszerzési Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő részére. Az Eüsztv. hatályos előírásaira figyelemmel kérjük, hogy az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői az IMI űrlapot a Közbeszerzési Hatóság honlapján található kitöltési útmutató szerint kitöltve szíveskedjenek elektronikusan, Hivatali Kapun keresztül továbbítani. Minden adatigényléshez csatolni szükséges az IMI kérdőívet és az adatigényléssel érintett igazolást, dokumentumot vagy print screen-t elektronikus adatbázis esetén. A Közbeszerzési Hatóság hivatali kapuja, illetve az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el: http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/

A Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya Hivatali Kapujának adatai:

Név: KHFNKF

KRID: 746881166

Kérjük, első lépésként az e-Certis rendszerben ellenőrizzék az adott igazolás, dokumentum hitelességét. Az e-Certis elérhetősége: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

Az e-Certis használatához segítséget nyújt a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2017. évi 82. szám, 2017. május 22.). Az IMI megkereséssel kapcsolatban részletes tájékoztató érhető el a Közbeszerzési Hatóság honlapján: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/az-imi-rendszer-hasznalatarol

ÁNYK űrlap: KHFNKF_fnkf_imi.jar

Közbeszerzési Hatóság

321/2015. (IX. 30.) Korm. rendelet

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG