Csoportos szaktanácsadás (VP)

A felhívás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti elsősorban a hatékony tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.

Kulcsszavak: csoportos, szaktanácsadás, témakörök

Támogatási kérelmet az a szaktanácsadó szervezet nyújthat be:
1. amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban:Támogatási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz nyilvántartásba vett ügyfél,
2. amely olyan szaktanácsadó(ka)t foglalkoztat, aki(k) a szaktanácsadók képzését végző szervezet által szervezett rendszeres továbbképzéseken részt vesz(nek),
3. amely az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy fiókteleppel rendelkezik,
4. amely a támogatási kérelem benyújtásakor munkaviszony keretében a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi névjegyzékben regisztrált, legalább főiskolai végzettségű - kivétel erdőgazdálkodói szaktanácsadók, akik esetében a 73/2015. (X.6.) FM rendelet értelmében a szaktanácsadói engedély erdőgazdálkodási technikus végzettség elegendő - a kérelemben megjelölt szakterületen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és rendszeresen képzett szaktanácsadót foglalkoztat, amellyel képes a Felhívás 4.1 pontjában meghatározott  feltételekkel szaktanácsot adni.

- támogatási kérelmet a szaktanácsadó szervezet nyújthat be
- közvetlen kedvezményezett: szaktanácsadói szolgáltatást nyújtó
- közvetett kedvezményezettek: tanácsadási szolgáltatás igénybevevői, úgy mint a mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, vidéki térségekben lévő, élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytató mikro- és kisvállalkozás, REL együttműködés termelői

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF