Közúti közlekedési szakember képzésére irányuló tevékenység

A közúti közlekedési szakember képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti közlekedési szakemberek szervezett formában való képzésének és továbbképzésének végzésére, illetve iskolavezetői, szakoktató, valamint vizsgabiztosi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

Kulcsszavak: közúti, közlekedési, szakemberek, képzése, autósiskola, szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, bejelentés, engedély, vállalkozás, bejelentésköteles, engedélyköteles, képzés, engedélyezés,

Szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos képzését, továbbképzését biztosító képzési intézmény.

Kérelmet kell benyújtania a kormányhivatal gépjármű-közlekedési hatóságának.

A szakoktatói, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 ezerforint

Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díja:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Bíróság

A közúti közlekedési szakemberek képzése a közlekedési hatóság engedélye alapján szaktanfolyamon végezhető.

A szakoktatók, közúti járművezető vizsgabiztosok és iskolavezetők képzését a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi. A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi. A névjegyzékbe felvett szakoktatónak a közlekedési hatóság évente szakoktatói igazolványt ad ki.

Vizsgabiztosi tevékenységet nem végezhet az a szakoktató, aki gyakorlati szakoktatóként tevékenykedik, vagy képző szervvel a járművezetők gyakorlati oktatására irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

NISZ ZRT.