A könyvviteli szolgáltatás

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik.

Kulcsszavak: könyvvitel, könyvviteli szolgáltatás, számvitel, beszámoló, könyvelés, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, tevékenység, szolgáltatás

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély alapján nyilvántartásba vételt kérő természetes személyek

Az engedély iránti kérelmet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet, a Pénzügyminisztérium részére.

Segédlet az elektronikus ügyintézéshez

Nyilvántartásból való törlés, amennyiben:

 

A nyilvántartásba vétel ügyintézési határideje 60 nap

Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványának kiállítása: a nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül gondoskodik a kérelmező részére igazolvány elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselője az igazolványt a törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek visszaszolgáltatni.

 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontjában előírt feltételeknek, valamint hogy az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette:

9000 forint, melyet a kérelem benyújtásakor meg kell fizetni és igazolni kell.

Pénzügyminisztérium 

Pénzügyminisztérium 

Milyen szakterületeken lehet nyilvántartani a könyvviteli szolgáltatást végzőket?

A szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány szerint:

a) ha az ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor vállalkozási szakterületen,

b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor államháztartási szakterületen,

c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, vagy pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor pénzügyi szakterületen,

d) egyéb szervezeti (nonprofit), vagy egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen,

e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)] szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor IFRS szakterületen.

Egy szakképesítést igazoló oklevél alapján egy szakterületi megjelölés kérelmezhető.

Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél az oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni.

Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása 

A könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzéke 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

17/2018. (XII. 20.) PM rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2000. évi C. törvény a számvitelről

NISZ ZRT.