HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása, mint tevékenység bejelentését a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző felé kell megtenni.

Kulcsszavak: Szálláshely nyilvántartásba vétel

Szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni, kivéve: magánszemélyek választhatják a papír alapú ügyintézést is.

  1. Kérelem nyomtatvány
  2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  3. Haszonélvezet esetén – ha nem a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot.
  4. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot,
  5. A szálláshely helyszínrajzát.
  6. A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

2021.01.01. napjától illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a vendégforgalomról.

Hódmezővásárhely Település