Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. -Csekkpótlás kérése ÁNYK űrlappal

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználóinak lehetősége van az elveszett, megrongálódott csekk (készpénzátutalási megbízás) helyett újat kérni az Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével.

Kulcsszavak: csekk, pótlás, kérés, ÁNYK, űrlap

A DRV Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

Az ürlap kitöltéséhez szükséges az Általános Nyomtatvány Kitöltő program (ÁNYK-AbevJava), mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le.
Az űrlap Társaságunk honlapjáról tölthető le: Formanyomtatvány (ÁNYK) DRV Zrt.

Az ügyintézés díjmentes.

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

DRVUGYFSZ