53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének  54. §-ában és 6. mellékletében meghatározott reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

">

Pécs - Településképi bejelentési ügyek

A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének  54. §-ában és 6. mellékletében meghatározott reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

Kulcsszavak: településképi bejelentés, építési tevékenység, rendeltetetés-módosítás, reklám, reklámhordozó, településképi követelmény, településképi rendelet.

Aki az adott ingatlanon építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezést, továbbá építmény rendeltetésének megváltoztatását kívánja végezni.

A településképi bejelentési eljárást az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete szerinti kérelemmel kell kezdeményezni. A bejelentési eljárás lefolytatásához a bejelentő (építtető) bejelentését papíralapon, digitális adathordozó melléklettel vagy elektronikus úton nyújthatja be. Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete szerinti kérelem:

Nyomtatvány

valamint az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentáció.

 

 

A településképi bejelentési eljárás illetékköteles, melynek mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján 3000 forint (általános tételű eljárási illeték).

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

A településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester a magatartás elkövetőjével szemben településképi kötelezési eljárást indít, és egyúttal településkép-védelmi bírságot szab ki, az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

 

Pécs Település