Kecskemét - Gépjármű káresemény bejelentése

A közút kezelője a közút használata során a közúton szabályosan közlekedő gépjárműben a burkolt meghibásodásából (kátyú) eredően keletkező, vagy az út menti növényzet által okozott kárt a gépjármű felett rendelkezni jogosult részére megtéríti. A kár megtérítése az önkormányzat felelősségbiztosítója útján történik.

Kulcsszavak: kátyúkár, úthiba, fakidőlés, ágletörés

Bármely személy

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése.

Magánszemélyek esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton vagy személyesen.

Űrlap kitöltése, illetve kérelem benyújtása.

A kérelemhez csatolni kell:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Átruházott hatáskörben Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

A döntéssel szemben károsult bírósági keresettel élhet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Kecskemét Település