Budapest V. - Birtokvédelmi határozat végrehajtása

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

Ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik.

Kulcsszavak: birtokvédelem végrehajtása, végrehajtás

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani.

A panaszos kérheti a határozat végrehajtását, amennyiben a kötelezett annak önként nem tesz eleget.

A végrehajtás elévülési ideje 3 év.

Elektronikus benyújtás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

1. természetes személynek:

2. Jogi személy és jogi képviselet:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője

A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult.

A végrehajtási eljárásban a jegyző a saját határozatának kikényszerítését az általános közigazgatási rendtartásról szóló eljárási törvény alapján végzi.

Budapest 05. ker. Település