Árufuvarozásra vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

A tevékenység közúton tehergépjárművel végzett, fuvarozási, valamint díj ellenében tehergépjármű rendelkezésre bocsátási tevékenységre terjed ki, ha az áru átvételének helye és kiszolgáltatásának helye Magyarország területén van.

Kulcsszavak: áru, fuvarozás, szállítás, EKÁER, engedély, nemzetközi, kamion, teherautó, áruszállító, jármű, árúszállítás, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, EKÁR, Nemzeti Közlekedési Hatóság

Életkori megkötések

A nemzetközi árufuvarozást végző gépjárművezetők életkorát 18, illetve 21 évben szabályozták attól függően, hogy mekkora a jármű megengedett legnagyobb össztömege. A 7,5 tonna vagy ennél több megengedett legnagyobb össztömegű járműveket 21 éves kor alatt - de a 18 életévet betöltve - csak akkor lehet vezetni, ha az illető személy megszerezte a szakmai alkalmasságot igazoló képesítést. Magyarország ennél szigorúbb szabályozást alkalmaz, hiszen a nemzetközi árufuvarozásban résztvevő jármű vezetőjének - életkorától függetlenül - rendelkeznie kell a tevékenységéhez igazodó képesítéssel is.

 

Tachográf

A járműveket tachográffal kell felszerelni. A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a megtett utat,a sebességet, és a gépkocsivezető vezetési idejét legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek. Bizonyos speciális feltételek esetén nincs szükség tachográfra árufuvarozáshoz.

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

A kötelezettség elmulasztása az engedély visszavonását eredményezi.

Az ügyintézési határidő 25 nap

Tevékenységi engedélyhez szükséges:

A közúti árufuvarozói engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4.700 forint.

Az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja

Az engedély elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 1.050 forint.

A nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének díja az igénylő fuvarozó nevére 94.050 forint.

A közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja 4.700 forint.

A közösségi engedély hatóságilag hiteles másolati példányáért 4.800 forintot kell fizetni.

Engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 4.800 forint.

Az eljárás díját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Az engedély kiadását elutasító határozat ellen - a közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezést lehet benyújtani annál a regionális igazgatóságnál, amely a határozatot meghozta. A fellebbezésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium dönt. A másodfokú határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási pert a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál kell megindítani.

Vezetési idő, pihenő

A napi vezetési idő főszabály szerint legfeljebb 9 óra lehet, amelyet azonban 4 és fél óra vezetést követően 45 percre meg kell szakítani. Ilyenkor más jellegű munka sem végezhető, s ez az idő nem tekinthető napi pihenőidőnek sem. Minden 24 órás időszakban legalább 11 óra pihenőidő biztosítása kötelező; ha ez több részletben történik, az egyik részlet egybefüggően legalább 8 óra kell hogy legyen. A vezetési időt tovább korlátozza az a rendelkezés, amely szerint 2 egymást követő hét folyamán a vezetési idő nem haladhatja meg 90 órát. Hatnapi vezetési időt követően pedig kötelező a kétnapi pihenőidő biztosítása is.

 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

2015. március 1-jétől módosult az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER) vonatkozó szabályozás. A változások alapvetően a bejelentési kötelezettségek részletszabályait, illetve a mentességeket érintik, a fuvarozóknak az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségei nem változnak.

További információk: https://ekaer.nav.gov.hu/

 

Fuvarlevél

A díj ellenében közúti árutovábbítást végző tehergépjármű fuvarlevéllel vehet részt a forgalomban. A fuvarlevelet eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott fuvarlevelet sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.

A fuvarlevelet az üzembentartó, vagy – írásbeli felhatalmazása alapján – a jármű vezetője állítja ki. Közúti közlekedési szolgáltatás esetén a megrendelőnek, illetve a fuvaroztatónak az okmányon igazolnia kell az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

6/1990. (VI. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről

NISZ ZRT.