Kecskemét - Emléktábla, szobor elhelyezése Kecskemét Megyei Jogú Város közterületén, vagy közterületről látható helyen.

Emléktábla, szobor, köztéri alkotások elhelyezése/áthelyezése Kecskemét Megyei Jogú Város közterületén, vagy közterületről látható helyen Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélye alapján.

Kulcsszavak: Köztéri emléktábla, Köztéri szobor

bárki

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához

Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla megjelenését ábrázoló méretarányos tervet, vagy fényképet, a tervezett

szöveg, ábra, betűforma, méret, anyag és a színek megjelölésével,

b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését;

c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását;

d) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét;

e) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás, vállalásáról;

f) műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen kihelyezendő emléktábla

esetén az örökségvédelmi hatóság előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, vagy engedélyét.”

 

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Előzetesen egyeztetés szükséges a főépítésszel, esetleg városvezetéssel, főkertésszel.

Műemléki területen esetleg Kormányhivatal Építésügyi és  Örökségvédelmi Főosztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV.9.) önkormányzati rendelete.

Kecskemét Település