KÖVK - Hazai és Uniós (ROP,TOP,VEKOP) támogatások követelésének kezelése

Hazai, valamint ROP,TOP,VEKOP forrásból  finanszírozott pályázatok kapcsán keletkezett követelések kezelése.

Kulcsszavak: követelés, tartozás részletfizetés, biztosíték csere, ROP, TOP, VEKOP, területfejlesztés, agrártámogatás

Kedvezményezettek:

A Kincstár  kedvezményezettek részére fizetési felszólítás küld. A teljesítés elmaradása esetén intézkedés történik a NAV irányába adók módjára történő behajtás iránt. A kedvezményezettnek lehetősége van a tartozását részletekben teljesíteni, erre részletfizetési megállapodást kötünk. Felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési stb. eljárásokban a hitelező PM képviseletében jár el a Kincstár. Az ügyfél az alábbi célokkal fordulhat a Kincstárhoz az űrlap kitöltésekor:

- adatmódosítás
- részletfizetési kérelem
- kifogás
- egyenlegközlés kérése
- egyéb kérés, bejelentés.

amennyiben szükséges: meghatalmazás, alátámasztó dokumentumok

Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály

Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium)

A hazai forrásból finanszírozott pályázatok esetén az PM Területfejlesztési Főosztálya.

ROP: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

TOP: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

VEKOP: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

MÁK_ETF