Kecskemét - Önkormányzati bérlakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás bérlője az általa bérelt lakás bérleti díjának megfizetéséhez támogatást igényelhet.

Kulcsszavak: lakbértámogatás, kérelem, önkormányzati lakás

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján a támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon.

Ügyintézési határidő 30 nap.

  • kitöltött kérelem nyomtatvány,
  • a bérleti szerződés egy példányát,
  • a bérleti díjtartozásról szóló nemleges igazolást,
  • a kérelmező, valamint a vele együttlakó, jövedelemmel rendelkező személyek jövedelemigazolását.

 

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportjához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékmentes.

Nem nyújtható támogatás az otthonházak – kivéve a nyugdíjasházak – bérlőinek, az átmeneti szállások- szobabérlők háza- bérlőinek, a valamely feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti szerződéssel rendelkező bérlőknek, jogcím nélküli lakóknak.

kérelem önkormányzati lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Kecskemét Település