Kisméretű terménytároló, szárító, tisztító (VP)

A Felhívás célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Kulcsszavak: Szárító, tisztító, tároló, kisméretű, terménytároló

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:
1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, -
fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági
tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25
forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-
a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből
származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának
kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell
elvégezni.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség. 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF