Terhesség megszakítás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

Kulcsszavak: terhesség megszakítás, abortusz, magzat, életvédelem, egészségügy, terhesség, gyermek, születés

A terhesség megszakítását kérheti

A terhesség megszakítását az a külföldi is kérheti

A kérelem benyújtása

Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett.

 

A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy kérelme

 

A kérelem benyújtását követő folyamat

A terhességmegszakítási kérelem bejelentését követően a családvédelmi szolgálat munkatársa – lehetőleg a magzat apja jelenlétében –, tiszteletben tartva az állapotos nő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében tájékoztatja őt, illetve - cselekvőképtelen nő esetében - a törvényes képviselőt

 

Kivételt képez az az eset, amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását megelőzően a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező várakozási időre és ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről ebben az esetben is tájékoztatni kell.

Minden más esetben, ha a fenti tájékoztatás ellenére a kérelmező a terhességmegszakítás iránti kérelmét továbbra is fenntartja, a munkatárs további tájékoztatás nyújt:

A tájékoztatást követően a munkatárs a terhességmegszakítás iránti kérelmet írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmező, illetőleg – lehetőség szerint – a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt. A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmezőnek, másolatát a kérelmező részére történő átadását követő 24 órán belül megküldi a választott egészségügyi intézménynek.

 

A terhességmegszakítás

Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkezik a választott egészségügyi intézményben. Az egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követő 8 napon belül a terhesség megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyző munkatársat. Az állapotos nő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét megerősíti.

A beavatkozás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor.

Amennyiben nem egészségügyi ok indokolja a terhességmegszakítást, a beavatkozásért díjat kell fizetni, melynek összege megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével (ez az összeg jelenleg 29.710 forint). A díjat átutalási postautalványon kell befizetni, amelyet a terhességmegszakítási kérőlap kitöltésekor kap meg a kérelmező.

A 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 13. §-a határozza meg azokat a körülményeket, amely fennállása esetén a térítési díj csökkentett összegét kell megfizetni.

A terhesség megszakítása iránti kérelem ügyében a járási hivatalon belül működő családvédelmi szolgálat jár el, a beavatkozást egészségügyi intézmény végzi.

Ha a beavatkozást végző egészségügyi intézmény szakorvosa megállapítja, hogy a terhesség meghaladta a törvényben meghatározott időt, vagy a beavatkozás elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti, annak elvégzését megtagadja. Ebben az esetben az állapotos nő szakmai felülvizsgálatot kérhet

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről

Magyarország Alaptörvénye

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

NISZ ZRT.