Hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése

A hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrző szolgáltatás lehetővé teszi, hogy online leellenőrizhesse a birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) érvényességét.

Kulcsszavak: erkölcsi, erkölcsi ellenőrzés, hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése, erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti. Nem igényel bejelentkezést, nincs szükség hozzá Ügyfélkapu-regisztrációra, Telefonos Azonosítási Szolgáltatásra vonatkozó regisztrációra vagy eSzemélyi okmányra.

A birtokában lévő bizonyítványon szereplő adatok megadását követően a rendszer leellenőrzi a megadott adatokat és igen/nem választ ad aszerint, hogy az ellenőrzés sikeres volt-e vagy sem. A sikeres ellenőrzés garantálja, hogy

A sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő bizonyítvány érvénytelen. Előfordulhat, hogy a bizonyítvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

Az eredményt az alkalmazás felületén pár másodpercen belül megtekintheti.

A szolgáltatás használata ingyenes. 

Belügyminisztérium, mint bűnügyi nyilvántartó szerv

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos hatósági döntéssel szemben fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető, kizárólag jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A perre kizárólagosan illetékes bíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

EKTFO