Akadálymentesítési támogatás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak 10 évenként arra a célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

Kulcsszavak: akadálymentesítési támogatás, akadálymentesítés, mozgáskorlátozott, fogyatékosság, hitelintézet, támogatás, mozgásszervi fogyatékosság.

A támogatást a mozgáskorlátozott személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy az élettárs igényelheti.

A kérelmet a hitelintézethez szükséges benyújtani a kötelező mellékletekkel.

1. Az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa.

2. A mozgáskorlátozottságot igazoló iratok, melyek a következők lehetnek:

3. Az akadálymentesítési munkák műszaki leírása,

4. Az építés költségét tartalmazó költségvetés,

5. Hozzájárulás arról, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldheti,

6. A támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együttköltöző családtag(ok) nyilatkozata, a lakástulajdonról, állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról.

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – a fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. A kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az iratok megküldésével megkeresi az elsőfokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

A hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját (6250 Ft) kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

Hitelintézet.

A döntés ellen közigazgatási per indítható.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  a lakáscélú állami támogatásokról

NISZ ZRT.