Gyömrő fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.

Kulcsszavak: fakivágás

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.  Az engedély kiadására irányuló kérelem a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.  

A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.

Fás szárú növény pótlása nem történhet a Rendelet 1. mellékletben felsorolt fajok (fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar) egyedeivel.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a Rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz; továbbá ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Az alkalmazott jogszabályok

Gyömrő Település