Bérlakás

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő határozott, vagy határozatlan időre, illetve meghatározott feltétel bekövetkezéséig hozza létre. Önkormányzati bérlakás esetén a bérbeadó az önkormányzat, a bérlő pedig az arra jogosult személy.

Kulcsszavak: bérlakás, bérleti szerződés, lakásbérlet, önkormányzat, önkormányzati bérlakás, lakáspályázat, lakhatás, lakás, albérlet, szerződés,

Bármely természetes személy, és jogi személy is lehet bérleti szerződés alanya.

Önkormányzati bérlakás esetén a jogosultsági feltételeket az önkormányzat határozza meg. Ennek alapja lehet szociális helyzet, vagy kötheti valamely feltétel teljesítéséhez is (pl.: a Az érintett lakás saját költségen való felújítása). Az önkormányzat piaci alapon is adhat bérbe lakást.

Lakásbérlet esetén kötelező a megállapodást írásba foglalni, így szerződést kell kötni.

Önkormányzati bérlakás esetén pályázni kell az adott lakásra, az adott önkormányzat által meghirdetett pályázati kiírás keretein belül.

Szerződés szerint.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén, az önkormányzat előírhat kötelezően benyújtandó dokumentumokat, a pályázatban előírt feltételek fennállásnak igazolására.

Bérleti díj

A lakásbérleti szerződés alapja a bérleti díj, melyben a bérlő és bérbeadó állapodnak meg. A bérleti díjat a bérlő előre köteles megfizetni, havi rendszerességgel.  Ha a bérlet ideje 1 hónapnál rövidebb, a bérleti díj a szerződéskötéskor esedékes. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy nem pénzben fizeti a bérlő a bérleti díjat, hanem ellenszolgáltatásként.

 

Kaució

 

Egyéb díjak

Az önkormányzatok a bérlakás pályázatok esetén előírhatnak eljárási díjakat.

Önkormányzati bérlakás pályázat esetén az illetékes önkormányzat.

Bérleti szerződésből eredő jogok érvényesítése érdekében Bírósághoz lehet fordulni.

Az önkormányzatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

Lakásbérlet esetén tipikusan ilyen törvényességi felügyeleti jogkör a lakásbérlet tárgyában hozott önkormányzati rendelet vizsgálata.

A bérlő legfontosabb jogai:

 

A bérlő legfontosabb kötelezettségei:

 

A bérbeadó legfontosabb jogai:

 

A bérbeadó legfontosabb kötelezettségei:

 

Egyéb, speciális, önkormányzati lakásbérletre vonatkozó szabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

NISZ ZRT.