1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

">

MISKOLC - Ebtartás bejelentés, megszüntetés és ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Kulcsszavak: MISKOLC - Ebtartás bejelentés, megszüntetés és ebösszeírás

Eb -tartó és /vagy -tulajdonos Miskolc város illetékességi területén.

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása szükséges.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Papír alapon benyújtható űrlap

Eb bejelentő adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni) v1.1

Eb bejelentő lap ( adatváltozás ) v1.1

Elektronikus űrlap

Eb bejelentő adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni) v1.1

Eb bejelentő lap ( adatváltozás ) v1.1

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Tájékoztatás ebtartó(k) részére:

Bejelentést postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy szemelyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Törvények

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Miskolc Település