2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alapján bekövetkezett változások esetén az engedély módosítása kötelező. 

">

NKVH: ÜHG engedély módosítása

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alapján bekövetkezett változások esetén az engedély módosítása kötelező. 

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, üzemeltető, ÜHG engedély, ETS

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik tevékenységük alapján ÜHG engedéllyel rendelkeznek.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető) által kitöltött ÜHG kibocsátási engedély-módosítási kérelmet benyújtani a nyomonkövetési tervben történő változás esetén a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére elektronikus úton.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A változás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

amennyiben a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott adatmeghatározási szinthez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatóak meg, akkor haladéktalanul.

Az adatlap .pdf formátumban történő nyomtatása előtt a Klímagáz Adatbázis ETS modulra feltöltendő dokumentumok:

igazgatási szolgáltatási díj, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH