Közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjármű regisztrációja

Gépjárművön történő élőállat-szállításra csak speciálisan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki állapotban lévő és engedéllyel rendelkező szállítóeszköz használható.

Kulcsszavak: élőállat, szállítás, jármű

Járművek élőállat-szállítás céljára történő használata az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan kérelmezhető a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül.

Nem szükséges engedély abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági jármű vagy saját tulajdonban lévő szállítóeszköz használatával végzi a szállítást szezonális vándorlegeltetés céljából (földrajzi sajátosságok miatt bizonyos állatfajták esetében indokolt lehet) vagy ha saját tulajdonban lévő állatokat 50 km-nél rövidebb távolságra saját tenyészetei, telepei között szállít és a beszállításról a járási hivatalt előzetes értesítette.

Illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 10. §
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 34. § (1) bekezdés a) pont
A Tanács 2005/1/EK rendelete 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 18. cikk

NÉBIH