MISKOLC - Születési támogatás

A támogatás összege ugyanarra a gyermekre vonatkozóan, egyszeri 20.000,-Ft.

Kulcsszavak: MISKOLC - Születési támogatás

A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha

a) a gyermek születését megelőző egy évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és

b) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.

Születési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek és - a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyámnak is, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap.

Ettől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.

Papír alapon benyújtható űrlap

Születési támogatás igénylő nyomtatvány

 

Elektronikus űrlap

Születési támogatás igénylő nyomtatvány

Miskolc Település