Útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása

Magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása elektronikus úton.

Kulcsszavak: útlevél pótlása, útlevél elvesztésének bejelentése, útlevél eltulajdonításának bejelentése, útlevél megsemmisülésének bejelentése

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel az elektronikus pótlás további feltételeinek.

Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A kérelem benyújtását követően ellenőrizze a kiállítás státuszát az „Okmánystátusz lekérdezés segítségével.

Akinek az útlevelét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni a visszaélések elkerülése és a mielőbbi érvénytelenítés érdekében.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal). Ha az előbbi feltételek nem állnak fenn: 20 nap.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Akinek az útlevelét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása volt, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele vagy második magánútlevele esetén.

Ha a pótlás oka a korábbi útlevél elvesztése, vagy megsemmisülése:

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja (melyet Ön az alapilletéken felül fizet meg) 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja (melyet Ön az alapilletéken felül fizet meg) 29.000 forint.

Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére, így ha ilyen kérelmet szeretne előterjeszteni, a pótlást személyesen kezdeményezze kormányablakban.

Belügyminisztérium

 Közigazgatási per

Elektronikus pótlás feltételei:

az útlevél elveszett/eltulajdonították/megsemmisült,

  1. a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással
  2. a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
  3. a kérelmező cselekvőképes,
  4. akinek adataiban nem következett be változás (a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő kérelmező esetén: az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: az elektronikus kérelemben megadott adatok megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal),
  5. a pótlandó útlevél – a vesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés esetét kivéve – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes,
  6. a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy
  7. a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
  8. a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
  9. a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes.

 Nem utazhat külföldre:

Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló ügyfél úti okmány kiadására irányuló kérelmét az útlevélhatóság elutasítja.

Pótolható-e a pótolt útlevél annak elvesztése esetén?

Igen, a már pótolt útlevél ismételten pótolható, ha az eredeti útlevél pótlásaként igényelt okmány is elveszett/eltulajdonították/megsemmisült és a kérelmező a fenti feltételeknek megfelel.

Honnan tudom meg, ha kész az okmányom?

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről. Továbbá használhatja az "Okmánystátusz lekérdező" alkalmazást is.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

EKTFO