NEAK – elektronikus nyomtatványok

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) hivatalos honlapján elérhetőek az ügyintézéshez szükséges elektronikus nyomtatványok.

Kulcsszavak: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK, e-nyomtatványok, ÁNYK, elektronikus nyomtatvány, egészségbiztosítás

Bármely ügyfél, aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval. Az elektronikus ügyintézés az alábbi ügyekben lehetséges:

Az elektronikus nyomtatványokat az alábbi oldalon érheti el: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar

 

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot az alábbi oldalról: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
  2. Töltse le az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, és telepítse azt.
  3. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre: kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontra. Ekkor a program ellenőrzéseket is végez. Jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét.
  5. Ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Elektronikus küldés ügyfélkapun keresztül menüpontra.
  6. Adja meg az ügyfélkapus adatokat, majd küldje be a nyomtatványt.

 

Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani, és még nem rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartásában bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultággal, kérjük, az igény beküldése előtt szíveskedjék meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni. A nyilvántartásba vételhez a megfelelően kitöltött és aláírással (pecséttel) hitelesített nyomtatványt (regisztrációs lap) kell eljuttatni a megyei, fővárosi kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztályára.

Az egyes elektronikusan intézhető ügyek ügyintézési határidejéről az adott ügy leírásából tájékozódhat.

A szükséges dokumentumokról a konkrét ügy leírásából, vagy a nyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutatóból tájékozódhat.

Az eljárás illetékmentes.

Kormányhivatalok

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Igénylőlap Európai egészségbiztosítási kártyához

Igénylőlap Biztosítási Igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén

Igénylőlap Kiküldetési Igazoláshoz - Munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából, egyéni vállalkozó/őstermelő

ideiglenes külföldi tevékenysége (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása)

Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított személy

Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező szerv foglalkoztatottja

EKA - Adatkérés a Bejelentők részére

EKA - Adatkérés a Bírósági végrehajtók részére

EKA - Adatkérés az Egészségügyi szolgáltató részére

EKA - Adatkérés az Önkormányzatok részére

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

NEAK