Munka, jogviszony a közszférában

A Közszférában munkát vállalókra speciális szabályok, jogok, és kötelezettségek vonatkoznak, melyeket külön jogszabályok határoznak meg.

A kormányzati szolgálati jogviszonyban és a közszolgálati jogviszonyban a köz szolgálatának elsődlegessége alapján és a jó közigazgatásba vetett bizalom fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni.

Kulcsszavak: közszféra, közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, közszolgálat, közszolgálati jogviszony, állami tisztviselő

A közszférában munkát vállaló személyek.

Közalkalmazotti kinevezés feltételei:

Köztisztviselő kinevezés feltételei:

Kormánytisztviselő kinevezésének feltételei:

Valamely meghirdetett pozíciót meg kell pályáznia. A nyitott pozíciók a Közszféra Állásportálján megtekinthetők

A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő önéletrajz.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Vagyonnyilatkozat: aki

és javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, az vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. A vagyonnyilatkozat tételét kinevezéstől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

Munkáltatói jogkörrel rendelkező állami szerv.

A munkavégzés helye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők, valamint a Kit. hatálya alá tartozó központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettsége áll fenn, melyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működik közre.

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (a továbbiakban: Kit.)

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

NISZ ZRT.