E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

">

Kőröstetétlen - Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Az E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Kulcsszavak: Adategyeztetés önkormányzati adóügyben, Kőröstetétlen

Az adózó vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Az E-Önkormányzat Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek. Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel). Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi letölthető "Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon" című dokumentumban, illetve a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvashat.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon pl. az adószámla sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben a hibaüzenet jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. Lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az irat elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-EGY jelű „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben" iForm típusú űrlap szolgál.

Papíralapon a nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben című űrlap.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

Kőröstetétlen Település