ÁSZA - Havi/éves adatszolgáltatás a kincstári könyvvezetéshez az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 2. § (4) bekezdés szerint

A felületen történik az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámoló készítési feladatainak ellátásához a megküldött bekérő levelek alapján az adatszolgáltatások teljesítése.

Kulcsszavak: kincstári könyvvezetés, központi kezelésű előirányzat, adatszolgáltatás a kincstári könyvvezetéshez, 4/2013. Kormányrendelet, Áhsz. 1. melléklet, Áhsz. 2. melléklet, Áhsz. 2. § (4) bekezdés

gazdálkodó szervezetek, költségvetési intézmények, hivatalok, fejezetek

A Magyar Államkincstár Államháztartási Számviteli Főosztálya felelős az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámoló készítési feladatainak ellátásáért. A kincstári könyvvezetéshez a kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek, költségvetési intézmények, hivatalok, fejezetek havi és éves adatszolgáltatásokat teljesítenek a kormányrendelet 2. § (4) bekezdése szerint. A teljesítés alapja a főosztály által a szervezetek részére megküldött havi és éves adatszolgáltatás teljesítésére felhívó levél. A levelek tartalmazzák az adatszolgáltatási időszak megjelölését a teljesítés határidejével, valamint a kötelezően csatolandó adatok, táblázatok körét, amelyeket az adatszolgáltatóknak a SZÜF felületen kell teljesíteniük.

Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (6) bekezdése alapján bírság szabható ki.

A havi adatszolgáltatások határideje tárgyhót követő hónap 15. Kivéve: a 01–09. havi adatszolgáltatást (a „D” táblával), amelynek határideje október 12.

Az éves adatszolgáltatás határideje költségvetési évet követő év március 20.

A havi adatszolgáltatásokkor csatolni kell az adatbekérések során kiküldött Excel táblákat kitöltve, főkönyvi kivonatokat, egyeztető táblákat. Az éves adatszolgáltatáshoz ezek mellett csatolni kell a beszámoló egyéb űrlapjait is.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár, Államháztartási Számviteli Főosztály

Tevékenység (adatszolgáltatás) nem hatósági tevékenység, jogorvoslati lehetőség ezért nincs.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 2. § (4) bekezdése

MÁK_ÁSZF