Pécs - Méhtartás bejelentése

A hatóság a méhész bejelentése alapján nyilvántartásba veszi a méhészetet, azokról nyilvántartást vezet, továbbá tudomásul veszi a méhész által bejelentett vándoroltatást (a méhek más közigazgatási területre történő oda és visszaszállítását).

Kulcsszavak: méh, vándoroltatás, méhészet.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén méhészetet létesítő, illetve a város területére méheket vándoroltató méhészek.

Az eljárás  megindításához bejelentést kell tenni.

Méhészre vonatkozó határidő:

A bejelentést minden év február végéig, új méhészet esetén a tevékenység megkezdését követő 8 napon belül kell megtenni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

8 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

 

 

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

A nyilvántartásba bejegyzés, vagy annak megtagadása ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap:

Pécs Település