2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 95. §-a szerint

">

Tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 95. §-a szerint

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, tanulmányok, elismerés, okleveles, képzés

Az a természetes személy, aki szakképzést folytató szervezetben (intézményben), felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatott és az okleveles könyvvizsgálói képzési programban előírt – megegyező tartalmú – követelmények (modulok vagy azokon belül egyes résztanulmányok) teljesítéseként azok elismerését kéri.

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programba történő felvételi kérelemmel egyidejűleg vagy azt követően, de az okleveles képzési program keretében az adott résztanulmány megkezdését megelőzően kell a kérelmet benyújtani.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) oktatási bizottságához az okleveles könyvvizsgálói képzési programban tanulmányok elismerése iránt. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

A 2007. évi LXXV. törvény 95. §-a alapján az okleveles könyvvizsgálói képzési rendszerben résztvevő személy a 2007. évi LXXV. törvény 93. §-ában előírt vizsgakövetelmény(ek)nek felsőoktatási intézményben, szakképzést folytató szervezetben (intézményben) (a továbbiakban együttesen: intézmény) folytatott tanulmányainak elismertetésével is eleget tehet.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § i); 9. §; 95. §

MKVK