MISKOLC - Ifjúságvédelmi támogatás

Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum   175 %-át.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a.

Kulcsszavak: MISKOLC - Ifjúságvédelmi támogatás

Jogosult az a személy, aki a fenti feltételeknek megfelel.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem ifjúságvédelmi támogatás megállapításához v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem ifjúságvédelmi támogatás megállapításához v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek:

Miskolc Település