Állásfoglalás iránti kérelem a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok tekintetében - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság elvi jellegű jogértelmezés elősegítése érdekében állásfoglalás formájában általános felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásai ugyanakkor kötelező erővel nem bírnak és nem helyettesíthetik az egyes eljárások lefolytatásához szükséges szakértelmet, mégis jelentős segítséget nyújtanak az ajánlatkérők és az ajánlattevők számára a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatásához és a jogérvényesítéshez.

Kulcsszavak: állásfoglalás

Bármilyen természetes vagy nem természetes személy.

Az állásfoglalás iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére A Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. Az állásfoglalás iránti kérelmet a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

Közbeszerzési Hatóság

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG