Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak.

Egyéb gyógyászati ellátások (az orvosi rehabilitáció körében):

Kulcsszavak: gyógykezelés, NEAK, gyógyfürdő

A gyógyászati ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az egészségbiztosítás keretében, a járóbeteg-szakellátás során, az ellátás árához nyújtott támogatással, orvosi rendelvényre vehetik igénybe.

A gyógyászati ellátást a kezelőorvos vényen és két példányban kitöltött kezelőlapon rendeli el, melyen szerepelnek a beteg adatai, az ellátás(ok) megnevezése és darabszáma és az a szolgáltató, ahol az ellátást a beteg igénybe veheti.

Komplex fürdőgyógyászati ellátás esetében a kezelőlapot a gyógyfürdő szakorvosa, míg szén-dioxid gyógygázfürdő esetében az egészségügyi szolgáltató szakorvosa állítja ki.

A gyógyászati ellátást rendelő orvos az ellátás igénybevételének módjáról, a szolgáltató pedig az ellátás kiszolgálásának rendjéről tájékoztatja a betegeket.

Az ellátások igénybe vételét a vény kiállításától számított 30-90 napon belül meg kell kezdeni (ellátástípustól függően), a kiadott vények pedig a megkezdéstől számított 4-26 hétig érvényesek (szintén ellátástípustól függően).

A kúra befejezését követő 3 héten belül a gyógyászati ellátást rendelő orvoshoz ellenőrző vizsgálatra kell menni, és a kezelőlapot valamint (ellátástípustól függően) a zárójelentést át kell adni az orvosnak.

A kúra megkezdésekor az elrendelő orvos által átadott vényt és a kezelőlap egyik példányát át kell adni a szolgáltatónak, a kezelőlap másik példányát az ellátás igénybevételekor minden esetben vinni kell a betegnek.

A fizetendő térítési díj összegéről a szolgáltató tájékoztatja a betegeket.

Fürdőgyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvos, illetve az az egészségügyi szolgáltató, akivel az orvos munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, az ellátás rendeléséhez kapcsolódó vizsgálatért nem kérhet a betegtől térítést.

Társadalombiztosítási támogatás mellett gyógyászati ellátást az orvos rendelvénye alapján az arra jogosult egészségügyi szolgáltató nyújtja.

Mely gyógyászati ellátások vehetőek igénybe társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitáció keretében?

Igénybe vehető ellátások száma?

A betegség jellegétől függetlenül naptári évenként összesen két kúra vehető igénybe társadalombiztosítási támogatással.

Fürdőgyógyászati ellátások esetében (kivéve a komplex fürdőgyógyászati ellátást) egy kúra keretén belül legfeljebb négy különböző fajta ellátás rendelhető, ellátásfajtánként 15 alkalomra. Komplex fürdógyógyászati ellátás legfeljebb 15, baleseti vagy műtéti utókezelés esetén legfeljebb 20 alkalomra rendelhető.

18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében egy kúra legfeljebb 52 kezelésből állhat, hetente kétszer egy kezelés, iskolai szünetekben naponta legfeljebb két kezelés vehető igénybe.

Szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta) esetében naponta legfeljebb 1 kezelés végezhető, a kúra 15 kezelésből áll.

Hol vehetőek igénybe a gyógyászati ellátások?

 

Milyen szabályok vonatkoznak az egyes ellátásokra?

A kezelést végző köteles figyelemmel kísérni az előírt biztonsági feltételek maradéktalan teljesülését:

A betegek - a gyógyfürdő adottságaitól függően - egy vagy két váltásban (minimum napi négy órában) részesülnek kezelésben. A kezelések teljes időtartama alatt a betegek számára a gyógyfürdőnek pihenőágyat kell biztosítania.

A kezelésekkel összefüggésben szükségessé váló gyógyszert a gyógyfürdő szakorvosa a beteg nevére kiállított vényen rendeli. Orvosszakmailag indokolt esetben a gyógyfürdő orvosa konzíliumot vagy egyéb szakvizsgálatot kérhet.

Amennyiben a napi kezelési ciklus alatt olyan heveny megbetegedés lép fel, amely miatt a beteg sürgős kórházi elhelyezése szükségessé válik, annak megszervezéséről a gyógyfürdő szakorvosa köteles gondoskodni.

A beteg keresőképtelen állományba vétele - a kúra időtartamára - az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik.

A csoportos gyógyúszás foglalkozást vezető szakember:

- testnevelési egyetemet végzett testnevelő tanár;

- pedagógiai főiskolát végzett testnevelő, gyógytestnevelési kiegészítő szakképesítéssel;

- konduktor kiegészítő úszóedzői képesítéssel, vagy egészségügyi főiskolát végzett gyógytornász kiegészítő úszóedzői képesítéssel;

- szomatopedagógus úszóedzői minősítéssel;

- tanítóképző főiskolát végzett testnevelés szakos tanító, úszóedzői vagy gyógytestnevelői kiegészítő szakképesítéssel;

- úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárúszói edzői képesítés, kiegészítő gyógytestnevelői szakképesítéssel;

- egészségügyi intézményben alkalmazott gyógytornász vagy úszóedző;

- gyógyúszás foglalkoztató;

- rehabilitációs úszóoktató.

A gyógyúszást vezető szakember sportorvossal, pulmonológus, kardiológus, gyermekgyógyász, neurológus, ortopéd, illetőleg rehabilitációs szakorvossal - aki a csoport munkáját felügyeli - együtt határozza meg az alkalmazható edzésmódszereket és a terhelési mértékeket.

A csoportos gyógyúszást betegségcsoportok szerinti bontásban kell szervezni. A csoportok létszáma 4-15 fő lehet. Egy-egy csoporton belül foglalkoztatott betegek száma függ a betegség jellegétől, az életkortól és az úszás tudásszintjétől.

Kezdő gyógyúszó gyermekek oktatásához és gyakorlásához a medence

- nagysága a csoport létszámától függ;

- mélysége - az oktatómedencének megfelelő - 70-120 cm;

- vízhőfoka 33-35 Celsius-fok közötti.

Középhaladó és haladó gyógyúszó gyermekek oktatásához és gyakorlásához a medence

- legalább 15 m hosszú;

- mélysége 100-150 cm;

- vízhőfoka 27-29 Celsius-fok közötti.

A gyógyúszás foglalkozás teljes ideje alatt a foglalkozást vezető szakembernek a medencetérben kell tartózkodnia.

Kezelések időtartama

Gyógyvizes gyógymedence

 30 perc

 Gyógyvizes kádfürdő

 20 perc

 Iszappakolás

 20 perc

 Súlyfürdő

 15 perc

 Szénsavas fürdő

 15 perc

 Orvosi gyógymasszázs

 20 perc

 Víz alatti vízsugármasszázs

 15 perc

 Víz alatti csoportos gyógytorna

 25 perc

 Komplex fürdőgyógyászati ellátás

 4 óra

 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

 45 perc

 Szén-dioxid gyógygázfürdő (első kezelés kivételével)

 20 perc

 

Rendelésre jogosult orvosok köre:

Fürdőgyógyászati ellátások esetében:

reumatológus és/vagy fizikoterápiás szakorvos,
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa,
ortopéd szakorvos,
traumatológus szakorvos kizárólag traumatológiai indikáció esetén.

18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében:

Betegségcsoport megnevezése

Rendelésre jogosult orvosok köre

Szív- és keringési eredetű megbetegedések

gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos

Chronicus obstruktiv légzészavarok

gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai immunológus és allergológus szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos

Gerinc- és mellkasdeformitások

gyermeksebész, ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos

Ízületi megbetegedések

reumatológus, ortopéd, hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos

Obesitas és szövődményei

gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos

Központi és perifériás idegrendszeri károsodások

gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos

Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok

gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermek háziorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos

Szén-dioxid gyógygázfürdő:

 Az alábbi szakképesítések legalább egyikével rendelkező szakorvos:

1. kardiológia,

2. érsebészet,

3. orvosi rehabilitáció (mozgásszervi területen),

4. fizikális medicina és rehabilitáció,

5. fizioterápia,

6. ortopédia,

7. traumatológia,

8. ortopédia és traumatológia, továbbá

9. angiológiai vagy diabetológiai szakellátóhely belgyógyászat szakképesítéssel rendelkező szakorvosa.

 

Érdemes tudni:

A gyógyászati ellátások igénybevételéhez utazási költségtérítés jár az általános szabályok szerint. Az utazási utalványt a gyógyászati ellátást rendelő orvos állítja ki, majd a szolgáltatás igénybevételét követően a fürdő által kijelölt személy igazolja, illetve szükség szerint kiállítja az utalványt.

Gyógyfürdők

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

NEAK