FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Számlázási mód változtatása

Ezen a felületen módosíthatja a jelenlegi számlázási módot részszámlázás alapján vagy havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján történő számlázási módra.

Kulcsszavak: részszámla, részmennyiség, egyenletes díjfizetés, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Az oldalon megjelenítésre kerül a jelenlegi számlázási mód. 
2. A következő blokkban lehetősége van - havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján történő számlázási mód esetén - előzetes kalkulációt végezni a jövőben kiállítandó részszámlákban szereplő részhőmennyiségekkel kapcsolatban. 
3. Amennyiben módosítani kíván a jelenleg számlázott díjfizetési módon, kérjük szíveskedjen a Váltás ..... díjfizetésre szöveg előtti négyzetbe pipát tenni.
4. Ezt követően kérjük, nyomja meg a Számlázási mód változtatás gombot.
5. Abban az esetben, ha Ön több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, először kérjük, válassza ki a módosítani kívánt felhasználási/hővételezési helyet (ingatlant), majd ezután szíveskedjen elvégezni a 3. és 4. pontban leírt lépéseket.
6. Végül a felugró ablakban szükséges

Az új számlázási módot a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a változtatás kezdeményezését követő hónap első napjától kezdődő hődíj-időszaktól számlázza.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati főosztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

Számlázási mód május 1. és április 30. között 1 alkalommal módosítható.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.